“De ondertekenaars zetten zich in voor
een diverse en inclusieve gemeente,
waar iedereen zich zelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit
en gelachtskenmerken op welke grond
dan ook”