Ondertekening van het Regenboog
stembus akkoord door Wieteke
Huijzer (nr2) en Dan Dordregter (nr3)
namens Klimaat Actie NU.

“De ondertekenaars zetten zich in voor
een diverse en inclusieve gemeente,
waar iedereen zich zelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit
en gelachtskenmerken op welke grond
dan ook”

Leave a Comment

Your email address will not be published.