01. Marcel Terlouw (63 jaar, Vogelwijk)

Als 12 jarige werd ik lid van Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en werd mij bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en de noodzaak die te beschermen. Later werd ik actief in de milieubeweging en deed mee aan vele acties, zoals het beklimmen van fabrieksschoorstenen tegen de “zure regen”. Na twee MBO- en een HBO-opleiding ging ik als zelfstandig fotograaf werken en doe dat inmiddels 34 jaar met veel plezier. Ook gaf ik een aantal jaar les in mijn vak. Ik was in Nieuwkoop 5 jaar en in Leiden de afgelopen 2 jaar gemeenteraadslid.
De verandering van het klimaat baart mij zorgen en ik vind dat we daar met elkaar nu echt iets aan moeten doen. Dat kunnen we niet alleen, dat kan alleen maar samen met de mensen in de stad. De stad is tenslotte van ons allemaal. We zullen energie moeten besparen en onze eigen leefomgeving op een duurzame en sociale manier moeten inrichten. De gemeenteraad neemt de besluiten, daar wil ik aan bijdragen, de mensen in de stad hebben we daarbij hard nodig er is zo veel kennis en ervaring die kan bijdragen aan een duurzaam, sociaal en leefbaar Leiden.

02. Wieteke Huijzer (43 jaar, Noorderkwartier)

Onze mooie aarde staat onder druk. We putten onze enige planeet uit met alle desastreuze gevolgen van dien. We weten het, we merken het, we zien het, we beseffen het… en toch kijken we vaak liever weg. Begrijpelijk. Het probleem is te groot, en als individu voel je je te klein om het aan te pakken. Dit gevoel ken ik maar al te goed. Als kind kon ik al niet slapen van alle klimaatproblematiek. Als puber en daarna als student Chinese Taal en Culturen aan de Universiteit van Leiden was ik gelukkig in staat dit van mij af te zetten en te genieten van het vrije leven. Daarna een commerciële carrière waarin het ging om winst en niet om mensen, het klimaat en een schone toekomst. Deze voelde als een last, want ik zag ondertussen de klimaatproblematiek toenemen. En nu, met 2 prachtige kinderen, een fantastische man en een nieuwe baan in de aanpak van laaggeletterdheid, is de tijd van wegkijken voorbij. Sterker nog, ik kan zelfs mijn zonen niet meer recht in de ogen aankijken. Zij zullen deze planeet erven, en willen hier gelukkig en gezond opgroeien. En of ze nu opgroeien in ons mooi Leiden of wellicht aan de andere kant van deze planeet maakt niet meer uit… de klimaatcrisis is wereldwijd voelbaar. Met klimaatvluchtelingen, armoede, ongelijkheid, het uitsterven van dier- en plantensoorten tot gevolg.
Leiden ligt – net zoals zoveel plekken in Nederland – onder de zeespiegel. Het is niet onrealistisch om te denken dat onze stad straks verdwijnt in de Noordzee. Geen mooie stad van Rembrandt, geen Leids ontzet, geen Rapenburg of de Kooi meer. Na jaren van demonstreren tegen de klimaatcrisis, is het voor mij tijd voor de volgende logische stap. Om met al mijn macht te proberen Leiden groener, gezonder, inclusiever, gelijker en schoner te maken, en op het gebied van het klimaat Leiden de beste leerling van de klas te te laten zijn, zodat hopelijk snel heel Nederland volgt. Ik moet hoop houden dat het nog niet te laat is. En Klimaat Actie Nu geeft mij die hoop. Daarom Klimaat Actie Nu.

03. Daniël Dordregter (58 jaar, Maredijkbuurt)

Mijn wieg stond in Amsterdam en op mijn zevende ben ik verhuisd naar Voorschoten. Van huis uit leerde ik al vroeg oog te hebben voor de natuur tijdens de vele wandelingen en kampeer- en trektochten door heel Europa. Ook genoot ik altijd van het hardlopen en fietsen langs het strand en door de bossen. Ik was me er toen al sterk van bewust dat die fragiele schoonheid altijd bewaard moet blijven.
Toen ik Rechten en Milieukunde studeerde, zat ik daarom in het landelijke actieteam van Greenpeace waarmee ik aan vele nationale en internationale acties heb meegedaan. Ook deed ik vrijwilligerswerk voor de Leidse afdeling. Na mijn studietijd heb ik een aantal jaren gewerkt voor Greenpeace Nederland in Amsterdam, onder andere aan de ‘Power to change’-campagne over duurzame energie. Later in een keerpunt in mijn loopbaan, ben ik mijn andere passie achternagegaan en heb ik mij omgeschoold tot fotograaf. Sindsdien combineer ik mijn werk als fotograaf met dat van fietskoerier pakketten in Leiden, waar ik al meer dan 35 jaar met veel plezier woon. Bij de laatste grote klimaatmars van november in Amsterdam kreeg ik zin om weer actief te zijn in de milieubeweging en precies op dat moment klopte mijn vriend Marcel Terlouw aan de deur en vroeg mij mee te doen met KAN. Done! Mijn hobby’s zijn fietsen en muziek; waaronder trompet en saxofoon. Ik ben getrouwd en heb 2 studerende dochters.

04. Lisa Rohde (23 jaar, Noorderkwartier)

Ik ben werkzaam in de zorg en welzijnssector. Hier begeleid ik jongeren met een verstandelijke beperking met psychische problematiek. Daarnaast studeer ik psychologie en draag ik zorg voor mijn twee lieve zoontjes. De reden waarom ik mij heb aangesloten bij Kimaat Actie Nu is om jonge mensen te motiveren en activeren om zich in te zetten voor ons klimaat. Zodat wij hier nog lang en zo duurzaam mogelijk kunnen leven!

05. Rayan Younis (53 jaar, Zuid-West)

In mijn geboorteland Syrië heb ik rechten gestudeerd en ben ik werkzaam geweest als advocaat. Jaren geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben geen nieuwkomer of oudkomer of vluchteling of migrant of allochtoon. Ik ben gewoon een Leidenaar. Een geïntegreerde Nederlander en opgenomen in de Nederlandse samenleving. Mijn woonplaats Leiden is net zo belangrijk als mijn geboortestad Aleppo. Ik ben projectleider bij de Stichting Leids Steunloket Migranten (LSM).
In januari 2020 is deze stichting opgericht, met als doel om migranten in de Leidse regio op een professionelere manier te ondersteunen. We zien onszelf als onderdeel van een wereldwijde beweging om gezonde, autonome en lokale gemeenschappen op te bouwen, waar een vreedzame dialoog en wederzijds respect de norm zijn tussen de mensen, ongeacht afkomst, ras, kleur of religie. Ik werk aan wederzijds begrip en respect zodat we samen de mogelijkheden kunnen creëren voor het bouwen van een ‘modern sociaal contract’ om te komen tot een menswaardige, rechtvaardige, duurzame structuur voor onze toekomstige samenleving. Armoede en klimaatverandering zijn serieuze problemen. Problemen waarmee we ook in
Leiden te maken hebben. De oplossing voor het ene probleem kan bovendien het andere probleem vergroten. Dat mag niet gebeuren. We streven naar een rechtvaardige oplossing met een sociale manier om klimaatverandering tegen te gaan door terugdringing van de CO2-uitstoot en de overschakeling naar duurzame energie. Ik geloof diep in een modern perspectief op een multiculturele samenleving, waarbij er een interactief proces moet zijn tussen de verschillende culturen en mensen.

06. Wietze Van der Werff (56 jaar, Merenwijk)

Ik ben getrouwd en heb een zoon van 17 jaar. Ik ben van oorspong geoloog. Ik heb twintig jaar in het buitenland gewerkt zowel in wetenschap als in de olie industrie (Spanje, VK, USA, Venezuela, Japan, Indonesië en Brunei). Sinds zes jaar woon ik weer in Nederland en ben ik omgeschoold tot Aardrijkskundeleraar en werkzaam als postbode in Leiden.
De afgelopen periode ben ik maatschappelijk betrokken geweest bij verschillende organisaties op lokaal en regionaal niveau (hoogheemraadschap, wijkvereniging en politieke partijen). Door mijn ervaringen in binnen en buitenland ben ik tot de conclusie gekomen dat ieder mens een bijdrage kan leveren als karcht aan de basis van de maatschappij door zijn eigen gedrag te veranderen. Dat kan een ieder doen in kleine stapjes en op zijn eigen wijze. Kleinschalige cooperatieve verbanden op buurt en wijkniveau zijn daarbij hele nuttige samenwerkingsvormen in een tijd waarbij de negatieve effecten van sociale media in de huidige digitale maatschapij sociale processen steeds meer gaan bepalen.
Juist als leraar aardrijkskunde en geoloog ben ik geintereseerd in stad en ommeland, de transitie, duurzaamheid, smart cities en processen als globalisatie. Ik geloof in een maatschappij die gekenmerkt wordt door reductie van mobiliteit, lokale groene energie coope-raties en grootschalige mogelijkheden van uitwisseling van kennis in het publieke domein, zowel op lokale- als globale schaal. Ieder mens kan daar zelf een bijdrage aan leveren.

07. Maureen Hoffmann (41jaar, Noorderkwartier)

Adviseur Toegankelijkheid bij Visio Zicht op Toegankelijkheid (VZoT), onderdeel van Koninklijke Visio. VZoT richt zich op advisering over Visuele Toegankelijkheid van openbare binnenen buitenruimte.
Nu is het moment. Het moment om een stap extra te zetten. Sinds 14 jaar ben ik werkzaam bij een landelijk expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, waar ik mensen met een visuele beperking ondersteun in het verkrijgen en behouden van werk. Sinds een jaar adviseer ik daarnaast gemeenten, zorginstellingen, bedrijven, ook over het toegankelijk maken van hun (openbare) ruimten en gebouwen, specifiek voor mensen met een visuele beperking. De gedachte hierachter is dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Nog teveel mensen met een beperking worden uitgesloten van (arbeids)participatie, hebben moeite ergens te komen, ergens te kunnen zijn, kunnen niet meedoen in de maatschappij. Een beter sociaal klimaat, waar de inclusieve samenleving het uitgangspunt is, waarin het gewoon is om elkaar te zien en met elkaar rekening te houden is wat ik voor ogen zie in de toekomst. Daarnaast ben ik moeder van een basisschoolkind en een middelbare scholier. De jongste is een denker en maakt zich zorgen over de toekomst, het klimaat als probleem. Tot dan toe deed ik het minimale. Al lopende bij de klimaatmars 2021 kan ik niet meer ontkennen dat ik, als ouder, als volwassene, voor onze toekomst, voor de toekomst van mijn kinderen en alle kinderen, de volgende stap moet gaan zetten. Niet alleen moeten we in actie komen voor een verandering van ons klimaat, maar ook nadenken over een bredere visie over onze samenleving en toekomst, want alles hangt met elkaar samen. Een verandering in economisch klimaat (circulaire economie), sociaal klimaat (inclusiviteit), leef- en woonklimaat (vergroening, meer ruimte voor bewegen en gezondheid, voetgangers staan centraal centraal), en energieklimaat (duurzaamheid). Daarom zet ik mij in voor Klimaat Actie Nu.

08. Mazen El-Kara (40 jaar, Binnenstad-zuid)

Ik ben een wereldburger; geboren in Beiroet, opgegroeid in Canada en alweer bijna 20 jaar in Leiden. Muziekproducer en manager van artiesten. Ik heb een Engelstalig blog waar ik al jarenlang de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden, energie opslag, zonnen panelen, automatisering en duurzaamheid bijhoud. Ik heb een groot netwerk in de Leidse gemeenschap van internationals en wil me inzetten om deze grote groep internationale Leidenaren bewust te maken van de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Ik vind het belangrijk om de bewoners ideeën te laten aandragen en ontwikkelen om hun buurten bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Ik wil met Klimaat Actie Nu mij inzetten om hen daartoe in staat te stellen.

09. Adri Walen (63 jaar, Noorderkwartier)

Teamlid Assertief (bemoei)zorgteam / Wijkcoach. We kunnen er nu niet meer omheen, de wereld vervuilt, wordt door de mensheid misbruikt en uitgewoond. Het moet nu echt anders, stop de massa productie van goedkope spullen, draag zorg voor en gezond klimaat en maak iedereen bewust van een verantwoordelijk groen leven. Waarom niet op microniveau starten met een circulaire (gemeente/buurt) economie, beloon het hergebruiken van goede spullen, subsidieer goede groene ideeen en geef de burger veel meer invloed om hun eigen leefomgeving zo groen mogelijk in te richten. Wij gaan ervoor zorgen dat Leiden een voorbeeld wordt van hoe het ook anders kan. Laten we hiermee klein, gedegen en weldoordacht mee beginnen in Leiden.

10. Winnie Cappers (23 jaar, Bockhorst)

Ik ben vierdejaars student van de opleiding Docent Muziek, aan de Hogeschool Leiden. Al van kleins af aan speel ik piano en heb ik een grote interesse in muziek. Het liefste speel ik klassieke stukken of begeleid ik mezelf in combinatie met zang. Ik hoop dat ik na mijn afstuderen veel leerlingen kan begeleiden in hun muzikale ontwikkeling. Zorgen dat we ons goed gaan inzetten voor het klimaat, zodat niet alleen mijn generatie maar ook de generaties die nog gaan komen in een gezonde wereld kunnen leven, vinden gelukkig inmiddels de meeste partijen belangrijk. De manier waarop we dat met elkaar kunnen bereiken, daarin verschilt Klimaat Actie Nu met andere partijen.
Ik geloof er in dat als je iets voor het klimaat wilt doen, dat je dan juist gefocust en lokaal je moet inzetten om dat te bereiken.

11. Maarten Stoffers (59 jaar, Professoren en Burgemeesterswijk)

Het leven gaat wat mij betreft over genieten van al het goede en rechtzetten wat scheefgroeit – zoals nu onze welvaart, in Leiden en de hele wereld. Ik geloof in tevreden zijn met genoeg. Verstilling. Diepgang. Ik kom graag constructief in actie voor het klimaat, voor onze (klein-)kinderen, voor iedereen die nu al last heeft van klimaatproblemen en verlies van natuur. Geïnspireerd door de Club van Rome, milieuorganisaties, filosofen Jezus en Boeddha, transitieprofessor Jan Rotmans, fixers Marjan Minnesma en Ruud Koornstra, ideeënplatform Urgenda, durfpolitica Marianne Thieme, kwetsbaarheidspromotor Brené Brown, consumentengids Babette Porcelijn, terechte mopperaar Greta Thunberg, donut-econoom Kate Raworth, e.v.a.
Maar het is wel tijd voor actie – klimaatactie. Liever vandaag dan morgen. Daarom leef ik zelf steeds duurzamer, ben ik mede-oprichter van twee werkgroepen voor verduurzaming in de Professoren- en Burgemeesterswijk, ben ik wijkambassadeur (GaGoed.nl) en energiecoach, en schreef ik een boek (Hartvaardigheden) dat ook gaat over duurzaam gelukkig leven. Van beroep ben ik werktuigkundig ingenieur (TU Delft), milieukundige en ruim 25 jaar gedragstrainer en coach.
Ik bof met mijn lieve, veelzijdige vrouw en twee leuke kinderen. Over een mooie toekomst ben ik hoopvol: het KAN! Als we als samenleving (en dus individueel) de juiste, duurzame keuzes maken. Doe je mee?

12. Yung Lie (55 jaar, Binnenstad-Zuid)

Ik ben jurist en bestuurskundige en woon sinds 1993 in Leiden. Ik werkte bij de gemeente Den Haag en daarna bij verschillende adviesbureaus aan burgerparticipatie, gebiedsontwikkeling en aan het transparanter worden van organisaties, politieke partijen en vertegenwoordigende organen. Nu actief als maatschappelijk ondernemer op het gebied van nepnieuws-bestrijding (de startup Twittertap), energietransitie (als wijkambassadeur Gagoed.nl), cultuur & maatschappij. Freelance journalist voor een online magazine over muziek en audio. Muzikant, geluidstechnicus. Daarnaast voorzitter van de Lodewijksgroep (waterscouting), bestuurder van culturele broedplaats Nieuwplaatz en actief in de 3 October Vereeniging.
Het bedenken van nieuwe manieren waarop uiteenlopende groepen mensen en belangen met elkaar in dialoog kunnen komen, loopt als een rode draad door mijn (werkzame) leven. Klimaat en de mondiale klimaat-agenda (zoals geformuleerd in de Sustainable Development Goals zijn het leidend principe voor de wereld en ook voor Leiden. Nu er een nieuwe partij is die het klimaat in al zijn facetten centraal stelt waar ik van harte aan mee werk.

13. Jeroen Schrama (45 jaar, Rodenburg district)

Ik was zo’n kind dat later dierenarts wilde worden en voor wie stropers de grootste boeven van allemaal waren. In mijn pubertijd kwam het besef dat de grootste bedreiging voor al het leven op aarde niet kwam van stropers, maar van onze omvang. Hoe groter de wereldbevolking, hoe meer de natuur onder druk komt te staan, en daarmee ook ons eigen voortbestaan. Omdat bijna iedereen deze boodschap negeerde, ontkende of bespotte, besloot ik om later minister te worden. Helaas bleek het nationale politieke klimaat dermate treurig dat ik een ander pad koos. Van schrijver; naar lokale politicus; naar intiatiefnemer van lokale, duurzame projecten zoals de Verpakkingsvrije winkel, de wijkambassadeurs Duurzaamheid en Zon op Leiden; tot Klimaatactie Nu. Met Klimaatactie Nu willen we politiek, groene koplopers en enthousiaste bewoners bij elkaar brengen, zodat ze elkaar gaan versterken. Dat er mooie, inspirerende initiatieven ontstaan. Dat de omslag naar een duurzame levensstijl in een duurzame stad vaart krijgt. Dat we echt in actie komen. In Leiden, in Nederland, in de hele wereld. Want als we allemaal in actie komen, KAN de aarde nog lang een fantastische plek blijven om op te leven! Dat is waar ik voor ga, desnoods als minister ;)