Politieke beweging in Leiden.


beginselprogramma onze mensen social media nieuws contact

Wie zijn wij?
Klimaat Actie Nu is opgericht met drie doelen

-Een nieuwe manier van leven is essentieel om tot een duurzame samenleving te kunnen komen.

-Laten zien welke extra kansen voor mens natuur en maatschappij hierbij ontstaan.

-Ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan.

Dit willen we bereiken door:

Als politieke beweging aan zoveel mogelijk klimaat acties en activiteiten mee te doen, te beginnen in Leiden.
Samen met koplopers en actieve wijkbewoners nieuwe, inspirerende initiatieven opzetten.
Als beweging familie, vrienden, buren en geïnteresseerden te inspireren en motiveren om zelf in actie te komen en de omslag naar een duurzame levensstijl te starten of verder uit te bouwen.

Doe mee met onze beweging

Verkiezingscampagne Klimaat Actie NU 2022
Klimaatmars Rotterdam
World Cleanup day September 2022


Lees het beginselprogramma


Volg onze activiteiten op social media

Over Klimaat Actie Nu

Onze aarde is een prachtige plek om op te leven. Met eigenlijk als enige minpunt dat de aarde niet meegroeit met het aantal mensen en hun bijbehorende wensen. Hierdoor wordt de aarde op steeds meer plekken uitgeput.. Hoe meer problemen er ontstaan, die elkaar vaak ook nog versterken, hoe moeilijker de problemen zijn op te lossen.

Klimaatverandering is zo’n mondiaal probleem, dat, door decennia van ontkenning en bewust negeren, ondertussen is uitgegroeid tot de grootste uitdaging voor de mensheid ooit. Nu de ernst van de situatie langzaam begint door te dringen, proberen de wereldleiders via mondiale verdragen de schade te beperken. Omdat macht en groeidenken nog dominant zijn, blijven de verdragen vaag en wordt het achterliggende probleem: de toenemende wereldbevolking en de consumptiemaatschappij niet besproken. Dus modderen we voort en komt een onleefbare wereld snel dichterbij.

Dat moet anders, dat KAN anders!

De snelste manier om grote stappen te zetten, is door in te zetten op een andere manier van leven. Als consuminderen het nieuwe normaal wordt, minder vlees op ons bord, minder auto’s in de straat en minder vliegtuigen in de lucht kan onze druk op de aarde snel verminderen. Dit zijn gedragsveranderingen waar iedereen vandaag mee kan starten. Door als overheid deze gedragsverandering te stimuleren, kan een wisselwerking ontstaan. Hoe meer mensen bewust gaan leven, hoe makkelijker het voor de overheid wordt om deze omslag te versnellen. En hoe meer onze samenleving duurzaam wordt ingericht, hoe makkelijker het is om je eigen gedrag te verduurzamen. Klimaat Actie Nu wil daar in Leiden een aanjagende rol in vervullen.

Groen, gezond, goedkoop

Onze huidige manier van leven put niet alleen onze aarde uit, maar ook ons lichaam, ons hoofd en onze portemonnee. Overgewicht, welvaartsziektes, burn outs en schulden nemen toe. De omslag naar een echt duurzame levensstijl biedt ook hier kansen. Een plantaardig dieet is rijk aan groente, bonen, noten en zaden, waardoor je gezonder eet. Als je bewust je auto laat staan, ga je vanzelf meer bewegen. Gezond eten en meer bewegen is goed voor zowel je lichaam en geest en vermindert de kans op welvaartsziektes zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziektes. Consuminderen bespaart veel geld, waardoor het makkelijker wordt om op andere gebieden te verduurzamen.

Zijn er minder auto’s, dan wordt de lucht schoner, de straten veiliger en kunnen parkeerplekken worden omgezet in groen, zitjes en speelplekken. Een toenemende volksgezondheid vermindert de druk op de zorg en mantelzorgers. Onze stad gaat erop vooruit als we onze manier van leven veranderen.

Kortom

Snel een lagere druk op de draagkracht van onze planeet, een hogere kwaliteit van leven en een fijnere stad om in te wonen. Daarom willen wij vol inzetten op deze omslag!
Heb jij politieke aspiraties? Ben je goed in het inspireren van mensen? Wil je in je wijk in actie komen of heb je vooral verstand van websites, social media en alles wat nodig is om een goede boodschap te verspreiden? Of zet jij gewoon de lekkerste koffie bij een meeting? Elk talent is waardevol en iedereen is welkom! Meld je aan en laten we samen in actie komen! Voor de planeet, voor onze (toekomstige) jeugd en ook voor onszelf!